A női feltalálók megerősítése: a nemek közötti egyenlőtlenség kezelése a szabadalmi bejelentésben

Kezdőlap / Blog / Szellemi tulajdon (IP) / A női feltalálók megerősítése: a nemek közötti egyenlőtlenség kezelése a szabadalmi bejelentésben

1. Bevezetés 

A szabadalmak döntő szerepet játszanak az innováció előmozdításában, kizárólagos jogokat biztosítanak a feltalálóknak alkotásaikhoz, és ösztönzik a további fejlődést a különböző területeken. 

Azonban a birodalma szabadalmi bejelentések régóta a férfiak uralják, ami a tudomány, a technológia, a mérnöki tudomány és a matematika (STEM) területén uralkodó szélesebb nemek közötti egyenlőtlenségeket tükrözi.  

Az elmúlt évtizedek jelentős előrehaladása ellenére a nők továbbra is alulreprezentáltak az országban szabadalmi táj, rávilágítva egy innovációs hiányosságra, amely sürgős figyelmet igényel. 

A nemek közötti egyenlőtlenség a szabadalmakban nem pusztán statisztikai anomália; olyan mélyen gyökerező kulturális, oktatási és szakmai akadályokat tükröz, amelyekkel a nők szembesülnek az innovációs ökoszisztémában. 

Ezek az akadályok nemcsak korlátozzák a női feltalálók potenciális hozzájárulását, hanem akadályozzák a technológiai fejlődés általános előrehaladását is.  

Miközben egy befogadóbb és igazságosabb társadalomra törekszünk, ezen egyenlőtlenségek kezelése elengedhetetlen a különböző tehetségekben és perspektívákban rejlő lehetőségek teljes kiaknázásához. 

A legújabb statisztikák jól mutatják ennek az eltérésnek a mértékét. 2008-ban a női feltalálókhoz benyújtott pályázatok aránya 20.6% volt, míg a férfi feltalálók aránya elképesztő 97.6%. 

2022-re, bár javulás volt tapasztalható, a nők aránya 34.7%-ra emelkedett, a férfiak továbbra is 95.8%-kal domináltak. Ez előrelépést jelez, de egyben rávilágít arra is, hogy jelentős szakadék továbbra is fennáll. 

Tartalomjegyzék

2. A nemek közötti egyenlőtlenség jelenlegi helyzete a szabadalmakban 

A szabadalmi bejelentések nemek közötti egyenlőtlenségének megértéséhez a rendelkezésre álló adatok részletes áttekintése szükséges. 

A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) statisztikai adatbázisa szerint a nők aránya a szabadalmi együttműködési szerződés (PCT) kérelmeiben felsorolt ​​feltalálók között folyamatosan, bár lassan növekszik. 

2008-ban a nők a feltalálók mindössze 10.6%-át tették ki, ez a szám 17.1-re 2022%-ra nőtt. Ez a szerény, 6.5 százalékpontos növekedés 14 év alatt jól mutatja a fejlődést és a nemek közötti jelentős különbségek fennmaradását a szabadalmi tevékenység terén. 

Statisztikai elemzés: A női feltalálók aránya 

A női feltalálók arányának növekedése 2008 és 2022 között nyilvánvaló: 

Év 

Női feltalálók aránya (%) 

Százalékpontok változása 

2008 

10.6 

0.0 

2009 

10.9 

0.3 

2010 

11.6 

0.7 

2011 

11.5 

-0.1 

2012 

11.6 

0.1 

2013 

11.8 

0.2 

2014 

12.3 

0.5 

2015 

12.8 

0.5 

2016 

13.3 

0.6 

2017 

13.7 

0.4 

2018 

14.3 

0.5 

2019 

14.7 

0.5 

2020 

15.5 

0.8 

2021 

16.5 

1.0 

2022 

17.1 

0.6 

Ezek az adatok a nők növekvő, de még mindig korlátozott jelenlétét jelzik a szabadalmi bejelentések területén. 

E növekedés ellenére a nők továbbra is jelentősen alulreprezentáltak férfitársaikhoz képest. 

Pályázatok megosztása női feltalálókkal 

Egy másik perspektívát nyújt a legalább egy nő feltalálót tartalmazó PCT-alkalmazások arányának vizsgálata. 

A női feltalálókat bemutató alkalmazások aránya a 20.6-as 2008%-ról 34.7-re 2022%-ra emelkedett. 

Ez az emelkedés a nők szélesebb körű bevonását tükrözi a közös feltalálói tevékenységbe, de azt is aláhúzza, hogy sok találmány még mindig nem vesz részt a nők körében: 

Év 

Női feltalálókkal jelentkezők aránya (%) 

Férfi feltalálókkal jelentkezők aránya (%) 

2008 

20.6 

97.6 

2009 

21.4 

97.6 

2010 

23.1 

97.5 

2011 

23.0 

97.5 

2012 

23.1 

97.4 

2013 

23.9 

97.3 

2014 

24.6 

97.0 

2015 

25.3 

96.8 

2016 

26.3 

96.6 

2017 

27.2 

96.2 

2018 

28.6 

95.8 

2019 

29.6 

96.0 

2020 

31.3 

96.0 

2021 

33.3 

95.9 

2022 

34.7 

95.8 

Országspecifikus adatok 

Az adatok országonkénti elemzése tovább szemlélteti az eltéréseket: 

Ország 

Női feltalálók aránya (%) 

Női feltalálókkal jelentkezők aránya (%) 

Kína 

24.0 

47.9 

US 

17.0 

37.8 

Japán 

10.8 

23.6 

Koreai Köztársaság 

16.5 

34.9 

Németország 

11.3 

22.6 

Franciaország 

19.2 

34.5 

UK 

13.4 

25.4 

Svájc 

16.5 

31.8 

Svédország 

15.7 

32.6 

Hollandia 

17.9 

34.9 

Olaszország 

15.2 

22.4 

Kanada 

15.4 

31.6 

Izrael 

17.0 

30.7 

India 

11.6 

23.9 

Finnország 

14.2 

31.5 

Ausztrália 

14.6 

26.2 

Türkiye 

24.0 

34.0 

Szingapúr 

16.1 

34.3 

Ausztria 

9.0 

16.2 

Dánia 

15.4 

26.7 

Ezek a statisztikák régiónként jelentős eltéréseket mutatnak, és egyes országokban, például Kínában és Törökországban a nők nagyobb arányban képviseltetik magukat a szabadalmi bejelentésekben. 

Mezőspecifikus adatok 

A különbségek a technológia különböző területei között is nyilvánvalóak. Például: 

Technológiai területek 

Női feltalálókkal jelentkezők aránya (%) 

Biotechnológiai 

30.2 

Élelmiszer-kémia 

30.1 

Gyógyszeripar 

29.1 

Biológiai anyagok elemzése 

27.4 

Szerves finomkémia 

25.2 

Anyagok kémiája 

21.0 

Makromolekuláris kémia, polimerek 

19.5 

Digitális kommunikáció 

19.4 

Mikroszerkezeti és nanotechnológia 

17.8 

Menedzsment informatikai módszerek 

17.1 

Medical Technology 

17.0 

Textil- és papírgépek 

16.9 

Számítógépes technológia 

16.1 

Vegyészmérnöki 

15.8 

Egyéb fogyasztási cikkek 

15.4 

Anyagok, Kohászat 

15.3 

Környezettechnológia 

15.1 

Felületi technológia, bevonat 

15.0 

Egyéb speciális gépek 

14.8 

Audiovizuális technológia 

14.3 

Félvezetők 

14.3 

Mérés 

13.7 

Optika 

13.4 

Bútorok, Játékok 

13.1 

Távközlés 

13.1 

Ellenőrzés 

12.5 

Elektromos gépek, készülékek, energia 

12.4 

Termikus eljárások és berendezések 

11.9 

Kezelés 

11.1 

Machine Tools 

10.2 

Építőmérnöki 

10.1 

közlekedés 

9.5 

Alapvető kommunikációs folyamatok 

8.8 

Motorok, szivattyúk, turbinák 

8.8 

Mechanikai elemek 

8.1 

Az olyan területeken, mint a biotechnológia és az élelmiszerkémia, magasabb a nők részvételi aránya, míg a gépészet és a mérnöki területek jelentős lemaradása. 

További információk

 • Lassú, de egyenletes haladás: A női feltalálók arányának növekedése a 10.6-as 2008%-ról 17.1-re 2022%-ra, bár lassú, de a nemek közötti inkluzivitás irányába mutató pozitív tendenciát jelzi.
 • Együttműködési erőfeszítések: A női feltalálókat tartalmazó alkalmazások növekvő aránya (20.6%-ról 34.7%-ra) azt sugallja, hogy az együttműködési erőfeszítések és a csapatalapú innovációk elősegítik a nők bevonását.
 • Regionális variációk: Az olyan országok, mint Kína és Törökország vezetnek a női feltalálók magasabb arányával, míg az olyan régiók, mint Japán és Németország lemaradnak, rávilágít a régióspecifikus beavatkozások szükségességére.
 • Technológiai területek: A nők nagyobb arányban képviseltetik magukat az élettudományokban és a kémiai területeken, például a biotechnológiában és az élelmiszer-kémiában, mint a gépészeti és mérnöki területeken, jelezve azokat a területeket, ahol a célzott támogatás a leghatékonyabb lehet.

3. A nemek közötti szakadékhoz hozzájáruló tényezők 

A szabadalmi bejelentésekben a nemek közötti szakadék kialakulásához hozzájáruló tényezők megértése alapvető fontosságú az ilyen különbségek kezelésére szolgáló hatékony stratégiák kidolgozásához. Ezek a tényezők sokrétűek és összefüggenek, és kulturális, oktatási és szakmai dimenziókat is felölelnek. 

Kulturális és társadalmi korlátok 

A kulturális és társadalmi normák jelentős szerepet játszanak a nők pályaválasztásának és lehetőségeinek kialakításában a STEM területeken. 

A nemi szerepekkel kapcsolatos állandó sztereotípiák gyakran elriasztják a nőket attól, hogy tudományos és technológiai pályát folytassanak, amelyek a feltaláláshoz vezető létfontosságú pályák. 

Ezek a sztereotípiák már fiatal kortól befolyásolhatják az önfelfogást és a törekvéseket, aminek következtében kevesebb nő lép be a STEM-hez kapcsolódó oktatási programokba és szakmákba. 

Oktatási és szakmai akadályfutás 

Bár nőtt a STEM területen végzett nők száma, jelentős lemorzsolódás tapasztalható a magasabb iskolai végzettség és szakmai előmenetel terén. 

A nők kevésbé valószínű, hogy felsőfokú végzettséget vagy kutatói pozíciót szereznek, amelyek kulcsfontosságúak az innovációs és szabadalmi tevékenységek szempontjából. 

A „szivárgó csővezeték” jelenség a nők fokozatos elvesztését írja le STEM-oktatásuk és karrierjük minden egymást követő szakaszában. 

Munkahelyi dinamika 

A szakmai téren a technikai szerepeket betöltő nők gyakran szembesülnek a mentorálás és a támogatás hiányával. 

Hozzájárulásaik elismerése és jutalmazása terén is elfogultságba ütközhetnek, ami eltántoríthatja őket attól, hogy részt vegyenek a szabadalmaztatási folyamatban. 

Például a nők úgy érezhetik, hogy elképzeléseiket kevésbé veszik komolyan, vagy nincs önbizalmuk ahhoz, hogy találmányaikat szabadalmi megfontolásra nyújtsák be. 

Információs és bizalomhiányok 

A nők szabadalmaztatásban való részvételének jelentős akadálya az információ és a bizalom hiánya. 

Sok nő nincs tisztában a szabadalmaztatási eljárással, vagy úgy gondolja, hogy találmányának tökéletesnek kell lennie, mielőtt szabadalmaztatni lehessen. 

Ez a tévhit megakadályozhatja őket abban, hogy akár szabadalmakat is benyújtsanak. Ezenkívül a nők kevésbé férhetnek hozzá azokhoz a hálózatokhoz és erőforrásokhoz, amelyek útmutatást és támogatást nyújthatnak a szabadalmi rendszerben való eligazodásban. 

4. Sikeres programok a nemek közötti szakadék áthidalására

A szabadalmi bejelentésekben tapasztalható nemek közötti egyenlőtlenségek kezelésére számos szervezet indított sikeres kezdeményezést az innovációs folyamatban való sokszínűbb részvétel ösztönzésére. 

Ezek a programok értékes betekintést nyújtanak a szabadalmaztatásban a nemek közötti egyenlőség előmozdításának hatékony stratégiáiba.

A Western Digital „She Invents” programja

A Western Digital „She Invents” programja célja, hogy növelje a női technológusok részvételét a szabadalmi eljárásban. A program legfontosabb elemei a következők:

 • Mentorprogramok: Tapasztalt feltalálók mentorálják a női kollégákat, végigvezetik őket a szabadalmi folyamaton.
 • Oktatási műhelyek: Ezek a foglalkozások ismereteket nyújtanak a szabadalmaztatásról, segítve a folyamat tisztázását.
 • Felvétel a szabadalmi felülvizsgálati bizottságba: A női feltalálók részt vesznek a felülvizsgálati bizottságokban, hogy biztosítsák a tisztességes értékelést és tanulási lehetőségeket.
 • Haladás nyomon követése: A program nyomon követi a nők által benyújtott szabadalmak számát a siker mérése és a kezdeményezések finomítása érdekében.

Megalakulása óta a „She Invents” jelentősen megnövelte a nők szabadalmi bejelentéseit, bizonyítva a célzott támogatás hatását.

Az Intel „Intel Women Inventor Network”

Az Intel Women Inventor Network célja, hogy különböző kezdeményezéseken keresztül támogassa a női feltalálókat:

 • Hálózati lehetőségek: Platformok létrehozása a nők számára a kapcsolatteremtésre, a tapasztalatok megosztására és egymás támogatására.
 • Finanszírozás és források: Erőforrásokhoz és pénzügyi támogatáshoz való hozzáférés biztosítása nők által vezetett projektek és innovációk számára.
 • Elismerés és díjak: A női feltalálók hozzájárulásának kiemelése és jutalmazása a láthatóság növelése és a részvétel ösztönzése érdekében.

Az MIT „Rising Stars in EECS”

Az MIT „Rising Stars in EECS” programja a női vezetők következő generációjának támogatására összpontosít az elektrotechnikában és a számítástechnikában:

 • Workshopok és szemináriumok: Karrierfejlesztési és technikai műhelyek kínálata, amelyek a résztvevőket a szükséges készségekkel ruházzák fel.
 • Mentorálás: A résztvevők összekapcsolása mentorokkal, akik útmutatást és támogatást tudnak nyújtani.
 • Hálózati események: Hálózatépítési lehetőségek elősegítése a nők szakmai kapcsolatok kialakításában.

A program sikeres volt a nők láthatóságának és támogatásának növelésében ezeken a műszaki területeken.

Az USPTO „szabadalmi vizsgáztatói műszaki képzési programja”

Az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegyhivatala (USPTO) kezdeményezéseket hajtott végre a nemek közötti sokszínűség ösztönzésére:

 • Műszaki képzési programok: Speciális képzés biztosítása női szabadalmi vizsgálók számára szakértelmük bővítése érdekében.
 • Sokszínűségi és befogadási politikák: Sokszínű és befogadó munkahelyet biztosító politikák népszerűsítése.

Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a szabadalmaztatási folyamatban való kiegyensúlyozottabb képviselethez.

5. Stratégiák a nemek közötti szakadék áthidalására a szabadalmakban 

A nemek közötti szakadék áthidalása a szabadalmakban sokoldalú megközelítést igényel, amely magában foglalja az oktatást, a mentorálást, a politikai változtatásokat és az együttműködési erőfeszítéseket. 

Íme néhány hatékony stratégia az innovációs folyamatban való befogadóbb részvétel elősegítésére.

Továbbfejlesztett oktatás és tájékoztatás

Kulcsfontosságú a szabadalmaztatási folyamat tudatosságának és megértésének növelése. Az oktatási kezdeményezések segíthetnek tisztázni a folyamatot a potenciális női feltalálók számára:

 • Oktatási programok és workshopok: Ezek gyakorlati ismereteket nyújthatnak a szabadalmaztatásról és az innovációról, mind az információs, mind a bizalmi hiányosságokat orvosolva.
 • Közösségi ismeretek: Iskolákkal, egyetemekkel és közösségi szervezetekkel való együttműködés, hogy ösztönözze a fiatal lányokat a STEM-területek és az innováció folytatására.

Mentorálási és hálózatépítési lehetőségek

A mentorálás létfontosságú szerepet játszik a női feltalálók támogatásában és bátorításában:

 • Mentorprogramok: Formális mentorprogramok létrehozása, ahol tapasztalt feltalálók irányítják és támogatják a kevésbé tapasztalt női kollégákat.
 • Hálózati platformok: Lehetőségek teremtése a nők számára a kapcsolatteremtésre, a tapasztalatok megosztására és a szakmai kapcsolatok kialakítására.

Politikai és intézményi változások

A nemek közötti sokszínűséget és inkluzivitást elősegítő politikák végrehajtása kedvezőbb környezetet teremthet a női feltalálók számára:

 • A nemekre vonatkozó szabályok: A szervezeteknek olyan politikákat kell elfogadniuk, amelyek támogatják az innovációs csapatok sokszínűségét, és biztosítják a nők esélyegyenlőségét.
 • Támogató munkakörnyezetek: Az innovációban a nemek közötti különbséget értékelő és előmozdító kultúra kialakítása befogadóbb és produktívabb csapatokhoz vezethet.

Együttműködési erőfeszítések ösztönzése

A különböző ágazatok és érdekelt felek közötti együttműködés fokozhatja az innovációs folyamat inkluzivitását:

 • Vegyes nemű kutatócsoportok: Vegyes nemű csapatok kialakításának elősegítése a kutatás-fejlesztésben a változatos perspektívák biztosítása érdekében.
 • Köz-magán társulások: Együttműködés kormányzati szervekkel, oktatási intézményekkel és magáncégekkel olyan kezdeményezések támogatása érdekében, amelyek a nők szabadalmaztatásban való részvételét ösztönzik.

6. A nemek közötti sokféleség tágabb hatása az innovációban 

A szabadalmi bejelentések nagyobb nemi sokszínűségére irányuló törekvés nem csak a méltányosságról szól; az innováció fokozásáról, a gazdasági növekedés ösztönzéséről és a társadalmi haladás előmozdításáról szól. 

Amikor a nők aktívan részt vesznek az innovációs folyamatban, az előnyök különböző dimenziókon átgyűrűznek.

Gazdasági előnyök

 • Megnövekedett innovációs teljesítmény: A változatos csapatok gyakran innovatívabbak, és sokféle perspektívát kínálnak, amelyek egyedi megoldásokhoz vezetnek. A kutatások azt mutatják, hogy a befogadó csapatok jobban teljesítenek, mint homogén társaik, így több szabadalom és úttörő találmány születik.
 • Gazdasági növekedés és versenyképesség: A nők fokozott részvétele az innovációs szektorban jelentősen hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez. Ahogy egyre több nő vesz részt a szabadalmaztatásban és az innovációban, ez új iparágak létrejöttéhez, munkalehetőségekhez és globális szintű versenyképesség növekedéséhez vezethet.

Társadalmi egyenlőség

 • Esélyegyenlőség: A nemek közötti sokszínűség előmozdítása a szabadalmakban biztosítja, hogy a nők egyenlő esélyekkel járjanak hozzá a technológiai fejlődéshez, és részesüljenek abból. Ez kulcsfontosságú a szélesebb körű társadalmi egyenlőség eléréséhez.
 • Inspiráció és példaképek: A sikeres női feltalálók példaképül szolgálnak, és inspirálják a nők fiatalabb generációit a STEM és az innováció területén való karrierre. Ez segít lebontani a régóta fennálló nemi akadályokat, és ösztönzi a nemek közötti kiegyensúlyozottabb részvételt.

Továbbfejlesztett problémamegoldás

 • Változatos perspektívák: Az innováció sokféle nézőpontból virágzik. A vegyes nemű csapatok különböző nézőpontokat és problémamegoldó megközelítéseket kínálnak, amelyek átfogóbb és hatékonyabb megoldásokhoz vezetnek. Ez a sokféleség olyan módon ösztönözheti az innovációt, ahogyan a homogén csapatok nem.
 • Javított eredmények: A nők bevonása az innovációs folyamatba nem csak a problémamegoldást javítja, hanem azt is biztosítja, hogy a termékeket és megoldásokat úgy alakítsák ki, hogy szélesebb közönség igényeit kielégítsék. Ez felhasználóbarátabb és szélesebb körben elfogadott technológiákhoz vezethet.

7. Következtetés 

A szabadalmi bejelentések terén a nemek közötti szakadék áthidalása felé vezető út sokrétű, és különböző területeken összehangolt erőfeszítéseket tesz szükségessé. A bemutatott adatok rávilágítanak a tartós különbségekre, ugyanakkor rávilágítanak a fejlődésre és a további fejlesztés lehetőségeire is.

A nemek közötti egyenlőtlenség kiváltó okainak kezelésével és az inkluzivitást elősegítő kezdeményezések támogatásával olyan jövőért dolgozhatunk, ahol az innováció nem ismer nemi határokat. 

Elengedhetetlen, hogy folytassuk ezeket az erőfeszítéseket a különféle tehetségekben és perspektívákban rejlő lehetőségek teljes kihasználása érdekében, biztosítva, hogy a technológiai fejlődés előnyeit egyenlően osszák meg a társadalomban.

A TTC-ről

At TT tanácsadók, az egyéni szellemi tulajdon (IP), technológiai intelligencia, üzleti kutatás és innovációs támogatás első számú szolgáltatója vagyunk. Megközelítésünk ötvözi az AI és a Large Language Model (LLM) eszközöket az emberi szakértelemmel, így páratlan megoldásokat kínál.

Csapatunk képzett IP-szakértőkből, műszaki tanácsadókból, korábbi USPTO-vizsgáztatókból, európai szabadalmi ügyvivőkből és még sok másból áll. A Fortune 500-as cégeket, innovátorokat, ügyvédi irodákat, egyetemeket és pénzintézeteket szolgáljuk ki.

Szolgáltatások:

Válassza a TT Consultants szolgáltatást a személyre szabott, csúcsminőségű megoldásokhoz, amelyek újradefiniálják a szellemi tulajdon kezelését.

Kapcsolatba lép velünk

Beszéljen szakértőnkkel

Forduljon hozzánk most, hogy időpontot egyeztethessen, és elkezdhesse a szabadalom érvénytelenítési stratégiájának pontos és előrelátó kialakítását. 

Cikk megosztása

Kategóriák

TOP

Kérjen visszahívást!

Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot

  Popup

  FELSZABADÍTSA AZ ERŐT

  A Te Ötletek

  Növelje szabadalmi ismereteit
  Exkluzív betekintések várnak hírlevelünkre

   Kérjen visszahívást!

   Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot