Használati feltételek

Kezdőlap / Használati feltételek

Ezek a használati feltételek („Feltételek”) a www.ttconsultants.com címen található webhelyre és a TT Consultantshoz kapcsolódó bármely más olyan webhelyre vonatkoznak, amely a nézőt vagy a felhasználót a jelen Feltételekre irányítja (együttesen a „Webhely”). A jelen Feltételekben a „TTC” „mi” és „mi” kifejezések a TT Consultants-re, egy INDIA törvényei szerint bejegyzett magáncégre vonatkoznak, amelynek székhelye: 413, Bestech Business Tower, Mohali Bypass, Parkview Residence Colony, Sector. 66, Sahibzada Ajit Singh Nagar, Punjab 160055, India.

A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és másokra vonatkoznak, akik bármilyen módon hozzáférnek vagy használják a Webhelyet. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az oldalunk használatával Ön beleegyezik a jelen Feltételek betartásába és jogilag kötelező érvényűvé. Ha nem ért egyet a Feltételek bármely részével, akkor meg kell szüntetnie a Webhely elérését vagy használatát.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk, módosítsuk, kiegészítsük vagy eltávolítsuk a jelen Feltételek egyes részeit, az Ön előzetes írásbeli értesítése nélkül. Gondoskodnia kell arról, hogy a jelen Feltételeket rendszeresen felülvizsgálja frissítések/módosítások tekintetében. A változtatások közzétételét követően az Oldal további használata azt jelenti, hogy elfogadja és elfogadja a módosításokat.

1. AZ ÖN FIÓKJA

1.1. Ön kijelenti és szavatolja, hogy minden olyan információ, amelyet a Webhely használatával kapcsolatban ad meg, valós, pontos és teljes, és az is marad, és ezeket az információkat rendszeresen karbantartja és frissíti. Ön beleegyezik abba, hogy ha olyan információkat ad meg, amelyek valótlanok, pontatlanok, nem aktuálisak vagy hiányosak, saját belátásunk szerint megszüntethetjük hozzáférését a Webhely használatához.

1.2. Előfordulhat, hogy regisztrálnia kell nálunk, vagy információkat kell megadnia a Webhely bizonyos szolgáltatásainak vagy területeinek eléréséhez. Bármely ilyen regisztrációval/információval kapcsolatban megtagadhatjuk olyan felhasználói név (vagy e-mail cím) megadását, és Ön nem használhatja, amelyet: (a) valaki más már használt; (b) úgy értelmezhető, mint amely egy másik személynek adja ki magát; c) más személyhez tartozik; (d) megsérti bármely személy szellemi tulajdonjogát vagy egyéb jogait; e) legyen sértő; és/vagy (f) bármilyen más okból, saját belátásunk szerint elutasítjuk.

2. SZELLEMI TULAJDON

2.1. Az oldalon található tartalom, mint például szöveg, grafikák, logók, képek, hangklipek, videók, adatok, zene, szoftver és egyéb anyagok (együttesen „Tartalom”), a TTC csoport tulajdonában vagy licenccel rendelkező tulajdona, és védett szerzői jog, védjegy, szabadalom és egyéb tulajdonjog alapján. Az oldalon található összes tartalom összegyűjtése, elrendezése és összeállítása a TTC csoport kizárólagos tulajdonát képezi, és az indiai és nemzetközi szellemi tulajdonjogok védik.

3. A TERMÉKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. A Weboldalon leírt vagy ábrázolt termékek minden leírása, kép, hivatkozás, funkció, tartalom, specifikáció, termék és termék ára előzetes értesítés nélkül bármikor megváltozhat.

3.2. Időről időre olyan információk jelenhetnek meg a Webhelyen, amelyek tipográfiai hibákat, pontatlanságokat vagy kihagyásokat tartalmazhatnak, amelyek a termékleírásokhoz vagy a rendelkezésre álláshoz kapcsolódhatnak. Fenntartjuk a jogot az esetleges hibák, pontatlanságok vagy hiányosságok kijavítására, valamint az információk előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vagy frissítésére.

3.3. Minden információ, beleértve az árakat, a leírást és a termékeink elérhetőségét, saját belátásunk szerint bármikor megváltozhat.

3.4. Az Oldalon semmi sem jelent kötelező érvényű ajánlatot az oldalon leírt termékeink és szolgáltatásaink értékesítésére, vagy az ilyen termékek és szolgáltatások elérhetővé tételére az Ön területén.

4. NINCS TÖRVÉNYTELEN VAGY TILTOTT FELHASZNÁLÁS

4.1. A Webhely kizárólag törvényes célokra használható, és csak az Ön személyes, nem kereskedelmi célú felhasználására áll rendelkezésre, amely olyan tevékenységekre korlátozódik, mint a Webhely megtekintése, velünk való kapcsolatfelvétel, információk továbbítása a Webhely számára és termékinformációk letöltése felülvizsgálat céljából. A TTC kifejezetten tiltja a Webhely bármely jogellenes célú felhasználását.

4.2. Az Ön felelőssége, hogy megbizonyosodjon és betartsa az összes vonatkozó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi törvényt (beleértve a minimális korhatárt is) a Webhelyünk használatával kapcsolatban. Ön elfogadja és szavatolja, hogy a Webhelyet, valamint termékeinket és szolgáltatásainkat csak törvényes módon használja.

5. SZEMÉLYES SZAKPOLITIKA

5.1. Ön megerősíti, hogy elolvasta és teljes mértékben megértette a TTC Webhelyre vonatkozó adatvédelmi szabályzatát. Ön ezennel elfogadja továbbá, hogy az ilyen adatvédelmi szabályzat feltételei elfogadhatóak az Ön számára.

6. HARMADIK FELEK WEBOLDALAJÁNAK LINKEK

6.1. Az oldal tartalmazhat hivatkozásokat harmadik felek webhelyeire, beleértve a közösségi oldalakat és a termékgyártókat. A TTC nem vállal felelősséget az ilyen webhelyek működéséért, műveleteiért, tétlenségéért, adatvédelmi beállításaiért, adatvédelmi irányelveiért, feltételeiért és tartalmáért, és nem vállal felelősséget azokért. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át és értse meg minden ilyen harmadik fél webhelyének feltételeit, adatvédelmi irányelveit, beállításait és információmegosztási funkcióit. A webhelyen található harmadik felek webhelyeinek hivatkozásai és interaktív funkciói semmilyen módon nem jelentik a harmadik felek webhelyeinek jóváhagyását. Más webhelyek hivatkozhatnak az oldalra a mi engedélyünkkel vagy anélkül, és letilthatunk minden, a Webhelyre mutató vagy onnan induló linket. HARMADIK FÉL WEBOLDALAINAK ÉS ERŐFORRÁSAINAK HASZNÁLATA SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK.

7. A GARANCIA NYILATKOZATA

7.1. ÖN KIFEJEZETTEN MEGÉRTI ÉS ELFOGADJA, HOGY, AZ ALKALMAZANDÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKÉBEN, miközben a TTC igyekszik biztosítani, hogy az Ön hozzáférése és használata a Webhelyhez biztonságos legyen, a TTC nem tudja és nem is garantálja, hogy a Webhely vagy annak szervere hibamentes lesz. , megszakítás nélkül, jogosulatlan hozzáféréstől (beleértve a harmadik felek hackereitől vagy a szolgáltatásmegtagadási támadásoktól) mentes, vagy más módon megfelel az Ön követelményeinek. Ön beleegyezik abba, hogy semmilyen módon nem von minket felelősségre az ilyen problémákért.

7.2. EZT AZ OLDALT ÉS AZ OLDAL ÖSSZES TARTALMÁT MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTJUK, BELEÉRTVE, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL A JOGI GARANCIÁT, JOGSÉRTÉKMENTESSÉG NEM, MEGHATÁROZOTT CÉLRA . AZ OLDAL HASZNÁLATÁVAL ELISMERI, HOGY AZ OLDAL HASZNÁLATA AZ ÖN KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGÉRE TÖRTÉNIK, HOGY TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL AZ ÖN SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSÁVAL KAPCSOLATOS MINDEN KÖLTSÉGÉRT AZ ÖN OLDALÁNAK OLDALUNKRÓL , ÉS HOGY A TTC NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A OLDALÁNAK ÖN HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS SEMMILYEN KÁROKÉRT.

7.3. A Webhely (beleértve, korlátozás nélkül annak bármely tartalmát vagy egyéb részét) csak általános információkat tartalmaz, és ezen az oldalon nem nyújtunk szakmai tanácsot vagy szolgáltatásokat. Mielőtt bármilyen döntést hozna vagy bármilyen intézkedést megtenne, amely hatással lehet pénzügyeire vagy vállalkozására, konzultáljon egy képzett szakmai tanácsadóval. Ezt a webhelyet a saját kockázatára használja, és teljes felelősséget vállal a használatból eredő veszteségekért, beleértve, korlátozás nélkül, a szolgáltatás- vagy adatvesztést. Nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen, közvetett, különleges, véletlenszerű, következményes vagy büntető jellegű kárért vagy bármilyen más kárért, akár szerződésből, jogszabályból, károkozásból (beleértve, de nem kizárólagosan a hanyagságot) vagy más módon, a vagy a jelen Webhely használatából eredő, még akkor is, ha tudtunk, vagy tudnunk kellett volna az ilyen károk lehetőségéről.

8. KÁRTÉRÍTÉS

8.1. Ön köteles kártalanítani és mentesíteni a TTC-t, tulajdonosát, engedélyesét, leányvállalatait, leányvállalatait, csoportvállalatait (adott esetben) és megfelelő tisztségviselőit, igazgatóit, ügynökeit és alkalmazottait minden követelés vagy követelés, vagy az ésszerű ügyvédi díjakat is beleértve. bármely harmadik fél részéről, vagy a jelen Feltételek és/vagy Adatvédelmi szabályzatunk Ön általi megsértése miatt vagy abból eredő büntetés, vagy bármely törvény, szabály vagy rendelet megsértése, vagy egy harmadik fél jogainak (beleértve a szellemi tulajdonjogok megsértését is) miatt. .

9. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

9.1. A TTC semmilyen esetben sem vállal felelősséget semmilyen közvetett, büntető jellegű, véletlenszerű, különleges, következményes kárért vagy bármely más olyan kárért, amely az alábbiakból ered:
a) a Webhely használata vagy használatának lehetetlensége; vagy
b) a felhasználó átviteléhez vagy adataihoz való jogosulatlan hozzáférés vagy azok megváltoztatása; vagy
c) bármilyen egyéb kérdés.

9.2. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Webhely nem érhető el az időszakos karbantartási műveletek során, vagy a Webhelyhez való hozzáférés nem tervezett felfüggesztéséért.

9.3. Ön megérti és elfogadja, hogy a TTC felelőssége a törvény által megengedett maximális mértékre korlátozódik, és semmilyen esetben sem haladhatja meg az 1000 INR-t.

10. A KÖVETELÉSEK IDŐKÖRZÉSE

10.1. Ön elfogadja, hogy a TTC-vel fennálló kapcsolatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely követelését az igény felmerülését követő hat hónapon belül kell benyújtani; ellenkező esetben elfogadja, hogy követelése végleg elévült.

11. FELMONDÁS

11.1. A TTC fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül és saját belátása szerint megszüntesse fiókját vagy a Webhely használatát, valamint blokkolja vagy megakadályozza a Webhelyhez való jövőbeni hozzáférést és annak használatát, ha Ön megsérti a jelen Feltételek bármelyikét. Bármilyen ilyen felmondás esetén az Ön Webhelyhasználati joga azonnal megszűnik. Ön beleegyezik abba, hogy a webhelyhez való hozzáférésének vagy használatának bármilyen megszüntetése előzetes értesítés nélkül megtörténhet, és azonnal deaktiválhatjuk vagy törölhetjük az Ön adatait és a hozzá tartozó összes fájlt, és/vagy megtilthatjuk az ilyen információkhoz vagy fájlokhoz való további hozzáférést. .

11.2. Ön beleegyezik abba, hogy nem vállalunk felelősséget sem Ön, sem harmadik fél felé a Webhelyhez vagy bármely ilyen információhoz vagy fájlhoz való hozzáférésének megszüntetéséért, és nem leszünk kötelesek az ilyen információkat vagy fájlokat az Ön rendelkezésére bocsátani az ilyen felmondást követően. .

11.3. Felmondás esetén a jelen Feltételek minden olyan rendelkezése, amely természetüknél fogva a felmondás érvényben marad, ideértve korlátozás nélkül az összes nyilatkozatot és garanciát, kártalanítást, tulajdonjogi rendelkezéseket és a kötelezettségek korlátozását, a felmondás után is érvényben marad.

12. IRÁNYADÓ JOG ÉS HELYSZÍN

12.1. A jelen Feltételekre [INDIA] törvényei vonatkoznak és azok értelmezésére vonatkoznak, és a [CHANDIGARH]-i bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Feltételekkel kapcsolatos viták rendezése céljából; feltéve, hogy a TTC bármely Bírósághoz jogosult keresetet indítani szellemi tulajdonjogainak megsértésével kapcsolatban.

12.2. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését jogellenesnek, érvénytelennek vagy bármely okból végrehajthatatlannak ítéli az illetékes bíróság, akkor az adott rendelkezést a jelen Feltételektől elválaszthatónak kell tekinteni, és nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

12.3. Ha a jelen Feltételek bármely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan bármely joghatóságban, akkor
(a) az adott joghatóságban a törvény által megengedett legnagyobb mértékben újra kell értelmezni annak érdekében, hogy szándékát a lehető legközelebb érje el, és a jelen Feltételek fennmaradó része teljes hatályú és hatályos marad; és
(b) minden más joghatóságban a jelen Feltételek teljes mértékben érvényben maradnak.

13. LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK

13.1. Elérhet minket a címen [e-mail védett] bármilyen kérdés.

TOP

Kérjen visszahívást!

Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot

    Kérjen visszahívást!

    Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot