A fejlődő blokklánc: a piacbővüléstől a felmerülő kihívásokig

Kezdőlap / Blog / Technológia / A fejlődő blokklánc: a piacbővüléstől a felmerülő kihívásokig

Egy olyan korban, amikor a digitális átalakulás átalakítja az ágazatokat, a blokklánc technológia bomlasztó erőként jelenik meg. A kriptovalutákkal kapcsolatos kezdeteken túl a blokklánc számos területen talál alkalmazást, beleértve a banki és szellemi tulajdonkezelést is.  

Ahogy a vállalkozások és vállalkozók igyekeznek kamatoztatni az ígéretet, kritikussá válik a blokklánc szellemi tulajdonra (IP) és a szélesebb piacra gyakorolt ​​hatásainak megértése. Ez a vizsgálat nem csupán technológiai átvételt foglal magában; a biztonságos, átlátható vállalati működés jövőjének megteremtéséről szól. 

Tartalomjegyzék

Bevezetés 

Mi az a Blockchain technológia? 

A blokklánc technológia lényegében egy elosztott digitális főkönyv, amely több számítógépen rögzíti a tranzakciókat oly módon, hogy a regisztrált tranzakciók utólag nem módosíthatók.  

Ez a technológia támogatja a főbb kriptovalutákat, például a Bitcoint és az Ethereumot, de felhasználási területei a finanszírozáson túlmenően kiterjednek az ellátási lánc menedzsmentjére, az egészségügyre és még sok másra. A blokkláncon rögzített minden tranzakciót kriptográfiai eljárások védenek, garantálva a biztonságot és a műveletek átláthatóságát.

A szellemi tulajdon jelentősége a blokkláncban 

A blokklánc technológia és a szellemi tulajdon (IP) konvergenciája kulcsfontosságú téma lesz. Mivel a blokklánc technológia elősegíti a kreativitást, különösen a szoftverfejlesztés és a digitális eszközök terén, egyre fontosabbá válik a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kihívások kezelése.  

Cégek és magánszemélyek szabadalmi kérelmek benyújtása a blokklánc technológia és a digitális találmányok exkluzív technológiáinak védelme érdekében, ami a szellemi tulajdonjogok kezelésének bonyolult környezetét eredményezi.  

Ezenkívül a blokklánc digitális jellege új problémákat vet fel a szellemitulajdon-védelem terén, különösen a nemzetek között. 

A blokklánc-piaci táj áttekintése 

A blokklánc technológiai ipar gyorsan növekedett, és az előrejelzések szerint továbbra is emelkedő tendenciát mutat. A világméretű blokklánc-piac várhatóan 2023-ra jelentősen meg fog növekedni, értéke nagyjából 17.57 milliárd USD, ami azt jelzi, hogy a technológia gyorsan integrálódik több szektorba.  

Ezt az emelkedést a technológia által az átláthatóság és a hatékonyság javítására, a költségek csökkentésére, valamint a közvetítők kiküszöbölésére irányuló potenciál a vállalati működésből táplálja. A pénzügyi szolgáltatások, az ellátási lánc menedzsment és az egészségügy csak néhány ágazat azon iparágak közül, amelyek a blokkláncot használják működésük átalakítására.  

A blokklánc bevezetését tovább támogatja az a képesség, hogy biztonságos és hatékony tranzakciókat bonyolít le, miközben növeli a tranzakció résztvevői közötti bizalmat.  

A blokklánc technológia megértése 

A blokklánc definíciója és alapfogalma 

A blokklánc technológia egy digitális rendszer, amely biztonságos, átlátható és hamisításmentes nyilvántartást tesz lehetővé. Alapvetően a blokklánc egyfajta adatbázis, amely az adatokat egy blokkszerkezetben tartja, kronológiai láncban összekapcsolva.  

Ellentétben a hagyományos adatbázisokkal, amelyek lehetővé teszik az adatok módosítását vagy megsemmisítését, a blokklánc biztosítja, hogy az adatok egy blokkban történő rögzítése után ne módosíthassák az összes következő blokkot anélkül, hogy a hálózati többség konszenzusát követelnék meg. A megváltoztathatatlanság a blokklánc kulcsfontosságú eleme, amely hozzájárul annak bizalmához és biztonságához. 

Hogyan működik a Blockchain  

A blokklánc peer-to-peer hálózaton fut, ahol minden egyes tag, úgynevezett csomópont, megőrzi a teljes főkönyv másolatát. Ha új tranzakciót vagy adatbevitelt kell naplózni, az a hálózat összes csomópontjához kerül.  

Ezeket a tranzakciókat ezt követően egy adott csomópont blokkká egyesíti a bányászatnak vagy kovácsolásnak nevezett folyamaton keresztül, az alkalmazott konszenzusos technikától függően.  
Minden blokk tartalmaz egy egyedi kódot, amelyet hash néven ismerünk, valamint a lánc előző elemének kivonatát.  

A hash-ek összekapcsolása egyik blokkról a másikra láncot hoz létre, így a „blokklánc” nevet. 

Az új blokkot ezt követően elküldik az összes többi csomópontnak, amelyek érvényesítik a blokk tranzakcióit és kivonatát. Ha a csomópontok többsége egyetért abban, hogy a blokk eredeti, akkor az összes csomópont főkönyvébe kerül. Ez a decentralizált ellenőrző mechanizmus garantálja, hogy egyetlen fél sem rendelkezik teljes ellenőrzéssel a blokklánc felett, így az nagyon biztonságos és ellenáll a csalásnak. 

A Blockchain technológia legfontosabb jellemzői 

 • Decentralizálás 
  A blokklánc technológia decentralizált, elosztott főkönyvi rendszert használ központi adatbázisok helyett. Ez azt jelenti, hogy minden hálózati tag felelős a főkönyv karbantartásáért, és egyetlen entitás sem rendelkezik teljes ellenőrzéssel.  
  Ez a decentralizáció csökkenti a centralizált korrupció vagy kudarc lehetőségét, ugyanakkor elősegíti a demokratikusabb adatkezelést. 
 •  Átláthatóság 
  A blokklánc-tranzakciók biztonságosak és minden fél számára elérhetőek, lehetővé téve a valós idejű auditálást. Ez a nyitottság növeli a felhasználók bizalmát, ugyanakkor biztosítja, hogy minden tranzakció tisztességes és elszámoltatható legyen.  
  Bár a tranzakciós adatok láthatóak, a résztvevők identitása beépített álnevekkel védhető. 
 • Állandóság 
  Miután az adatokat egy blokkláncon tárolták, hihetetlenül lehetetlen módosítani. A blokklánc bármely információjának megváltoztatásához a főkönyv összes következő blokkját meg kell változtatni a főkönyv összes példányán, ami szinte lehetetlen a résztvevők többségének beleegyezése nélkül.  
  Ez teszi a blokkláncot ideális eszközzé az adatelőzmények integritásának megőrzéséhez, ami különösen hasznos olyan forgatókönyvekben, mint a pénzügyi tranzakciók, szavazórendszerek és jogi megállapodások. 
 • Biztonság 
  A blokklánc technológia hatékony titkosítással védi az adatkönyveket. Minden blokk kriptográfiai kivonattal van összekötve az előző blokkkal, amely minden blokk egyedi aláírása.  
  Ez a konszenzusos mechanizmussal és a technológia decentralizált jellegével együtt segíti a hackelés és a csaló tevékenységek elleni védekezést.  
  A blokklánc kriptográfiai biztonságának kulcs nélküli feltörésének nehézségei miatt ez az egyik legbiztonságosabb módszer az adatok tárolására és kezelésére.

A blokklánc technológia szellemi tulajdonát képező táj 

A szellemi tulajdon (IP) táj A blokklánc technológia gyorsan bővült a előző évtized, amint azt a különböző közzétett grafikonok is mutatják. Ezek a vizualizációk bemutatják a blokklánchoz kapcsolódó, benyújtott, kiadott és közzétett szabadalmak előrehaladását, valamint a blokklánc IP-fejlesztéseinek dokumentumszámát.

Szabadalmi bejelentési trendek 

A fejlődő blokklánc a piacbővüléstől a felmerülő kihívásokig

A fenti grafikon a blokklánchoz kapcsolódó szabadalmak számának folyamatos növekedését mutatja az évek során. 2013-ban egy kisebb számmal kezdődően jelentős növekedés tapasztalható, 2019 körülire.  

Ez a jelentős innováció és a szellemi tulajdonjogok védelme iránti érdeklődés korszakát tükrözi a blokklánc-iparban. A csúcsot követően a bejelentések és a támogatások számának jelentős csökkenése tapasztalható, ami a piac konszolidációját vagy a korábbi áttörések gyakorlati alkalmazására és gyakorlati felhasználására irányuló figyelem eltolódását jelezheti. 

A fejlődő blokklánc a piacbővüléstől a felmerülő kihívásokig

A fenti grafikonon a dokumentumok típusait a módosított bejelentések, módosított szabadalmak, megadott szabadalmak és keresési jelentések közé sorolja, kiemelve a blokklánchoz kapcsolódó szabadalom megszerzésének szigorú folyamatát. A megadott szabadalmak és a keresési jelentések számának 2015-től kezdődő fokozatos növekedése a blokklánc IP-környezet egyre érettebbé válását tükrözi, és észrevehetően megnőtt az ezekre a szabadalmakra adott szigorúság és ellenőrzés mélysége. 

A Blockchain IP vezető innovátorai 

A fenti adatok a vállalatok ranglistáját mutatják a tulajdonukban lévő blokklánchoz kapcsolódó szabadalmak teljes száma alapján.  

Az IBM, az Advanced New Technologies Co. és az Alibaba Group Holdings a csapat élén, demonstrálva aktív részvételüket és a blokklánc IP-be való befektetésüket.  

Ez a szabadalmak elosztása a technológiai behemótok és a pénzintézetek között bizonyítja a blokklánc technológia stratégiai jelentőségét üzleti modelljeikben, kiemelve az innovációt és a szellemi tulajdonjogok védelmét versenyelőnyük kritikus összetevőjeként. 

Szabadalmi táj az egész világon

A 2023-as év vízválasztó pillanatot jelentett a blokklánchoz kapcsolódó szellemi tulajdon területén, különösen a szabadalmi bejelentések tekintetében. Íme egy tömör összefoglaló a helyzetről: 

 • Kína továbbra is a vezető erő a blokklánc szabadalmi arénában, hozzájárulva a szabadalmi kérelmek túlnyomó többségéhez világszerte. Ők birtokolják a 90-ban benyújtott összes blokklánc-szabadalom 2023%-át, 2009 óta pedig az összes blokklánc-szabadalom 68%-át megszerezték. Ez azt mutatja, hogy Kína stratégiai hangsúlyt fektet a blokklánc-technológiára, és agresszív megközelítést alkalmaz a szellemi tulajdonjogok biztosításában ezen a területen. 
 • Az új szabadalmi bejelentések száma jelentősen csökkent. 2022-hez képest 70-ban 2023%-os csökkenés tapasztalható. A szabadalmak számának közelmúltbeli csökkenése azt jelezheti, hogy a jelenlegi technológia finomítása irányul, nem pedig újak fejlesztése. 
 • Az Egyesült Államokban a blokklánc szabadalmi bejelentések száma is drámai mértékben, tízszeresére csökkent. Ez a jelentős csökkenés a blokklánc-innováció lendületének hiányát vagy az ország blokklánc-fejlesztési stratégiájának újragondolását jelentheti. 
 • A blokklánc szabadalmi bejelentések globális trendje csökkent 2019 óta, amikor elérte a csúcsot. A bejelentések száma a csúcspontja óta folyamatosan csökkent. 
 • Még az olyan országok sem, mint Dél-Korea, amelyek aktívak a blokklánc szabadalmi szektorban, nem mentesek ettől a visszaeséstől. Az országban a beadványok száma jelentősen csökkent, 2023-ra egyetlen kétszámjegyű bejelentést tettek, szemben az előző évi körülbelül 300-zal. 

Blockchain piac táj

Piaci növekedés és befektetések 

A blokklánc-piac fenomenális ütemben fejlődik, erős növekedési jelekkel mindenhol. 2024-re a globális blokklánc-kiadások várhatóan a összetett éves növekedési ráta (CAGR) 46.40%, gyors elfogadást és befektetést jelezve ezzel a technológiával.  

A befektetések és a kutatások növekedése azt jelzi, hogy a blokklánc hatékonyságának, biztonságának és forradalmi potenciáljának széles körben elismert számos iparágban. 

Regionális hozzájárulások és előrejelzések 

Észak-Amerika nagy szerepet játszott ebben a növekedésben, a blokklánc-ipar világméretű növekedésének 46.00%-áért felelős. Ez a jelentős elkötelezettség bizonyítja a régió stratégiai elkötelezettségét a blokklánc technológia átvétele és alkalmazása a digitális átalakulás céljai között. 

A blokklánc gazdasági hatása hatalmas, az előrejelzések szerint 1.76-ra 2030 billió dollárral nő a globális GDP. Ez a becslés rávilágít a technológia pénzügyi alapjain túlmutató széles körű hatókörére, amely forradalmasíthatja az ágazatokat az új üzleti modellek előmozdításával és az elavult eljárások visszaszorításával. 

Piaci érték és ráfordítás 

A fejlődő blokklánc a piacbővüléstől a felmerülő kihívásokig

Ami a piaci kapitalizációt illeti, a blokklánc szektor az előrejelzések szerint tovább fog növekedni $ 39.7 milliárd 2025Ez a növekvő piaci kapitalizáció a technológia alkalmazkodóképességét és bővülő felhasználását tükrözi.  

Ezen túlmenően a blokklánc-megoldásokra előrejelzett globális költés várhatóan eléri $ 17.9 milliárd 2024, amely bemutatja a vállalkozások jelentős pénzügyi elkötelezettségét a blokklánc technológia használata iránt. 

Tranzakciós mennyiség 

2021 februárjában a blokklánc tranzakciók száma elérte a 620.37 milliót, ami azt mutatja, hogy a blokkláncot milyen mértékben használják különféle tevékenységekre.  

Ez a mutató nemcsak a technológia tartósságát és megbízhatóságát mutatja, hanem jelzi az iparágak növekvő bizalmát és függőségét is a működési célú blokklánc iránt. 

Iparágspecifikus kiadások 

Az iparág-specifikus blokklánc bevezetését tekintve a banki ágazat a vezető szektor, a világ kiadásainak 29.7%-os részesedésével, összhangban a blokklánc kezdetével a pénzügyekben és a hagyományos banki folyamatok átalakításának képességével.  

A bankokat követően a folyamat és a diszkrét gyártás jelentős beruházásokat hajt végre, hangsúlyozva a blokklánc szerepét az ellátási lánc átláthatóságának és a működési hatékonyság javításában. A professzionális szolgáltatások és a kiskereskedelem sem marad el mögötte, biztonsági és nyomon követhetőségi funkciói miatt felöleli a blokkláncot. 

Költések ország vagy régió szerint 

A fejlődő blokklánc a piacbővüléstől a felmerülő kihívásokig

A földrajzi kiadások tekintetében az Egyesült Államok vezeti a csomagot 4.20 milliárd dollárral, majd Nyugat-Európa következik 2.90 milliárd dollárral, ami mindkét országban nagy hangsúlyt fektet a blokkláncra.  

Szabadalmi bejelentési fölénye ellenére a Kínai Népköztársaság viszonylag mérsékelt, összesen 1.40 milliárd dolláros beruházást hajtott végre a blokklánc bevezetésébe. Japán, a Közel-Kelet és Afrika is szerepel a befektetési térképen, de le vannak maradva, ami széles körű globális érdeklődést mutat a blokklánc technológia iránt. 

Főbb kihívások a blokklánc-iparban 

A blokklánc útja a résben lévő technológiai csodától a mainstream ipari erőművé válása tele van kihívásokkal. Az alábbiakban megvizsgáljuk azt az öt fő akadályt, amelyet a blokklánc-iparnak le kell győznie azért, hogy teljes mértékben felismeri bomlasztó potenciálját. 

I) Biztonsági sebezhetőségek 

A blokklánc egyik legjelentősebb nehézsége a biztonság. A benne rejlő biztonsági intézkedések ellenére egyes blokklánc-topológiák sebezhetőbbek lehetnek, mint mások, különösen az 51%-os támadásokkal szemben, amelyek során egyének vagy szervezetek átveszik az irányítást a bányászati ​​​​energia többsége felett, és így irányítják a hálózatot. Ez kétszeres költési nehézségeket és tranzakciók visszavonását eredményezheti. 

Ezenkívül a decentralizált finanszírozási (DeFi) platformok térnyerése az intelligens szerződéseket gyorshitel-támadásoknak tette ki, amelyek ideiglenes kölcsönök segítségével manipulálják a valutaárakat, hogy profitot szerezzenek. Egy másik probléma az, hogy a központosított blokkláncok kódolási hibákat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a támadók számára, hogy hozzáférjenek a kulcsokhoz, és közvetlenül a pénztárcából lopjanak el eszközöket. 

II) A centralizáció problémája

A blokklánc-hálózatokban való központosításra való hajlam ellentmondásos, különösen azokban a hálózatokban, amelyek külső adatokra támaszkodnak értékeléshez vagy más kulcsfontosságú feladatokhoz. 

 Az Oracle rendszerek, bár javítanak bizonyos problémákat, gyengeségeket is okozhatnak, ha megváltozott vagy helytelen adatokat szolgáltatnak a blokkláncba, amint azt számos figyelemre méltó DeFi protokollvesztés is mutatja. 

III) Méretezhetőség és teljesítmény

A skálázhatóság továbbra is komoly korlátot jelent az olyan népszerű blokkláncok számára, mint a Bitcoin és az Ethereum. A tranzakciók számának növekedésével a hálózatok küszködtek a teljesítmény fenntartása érdekében, ami lassabb tranzakciós időket és magasabb árakat eredményezett, amelyeket „gázdíjnak” neveznek.  

A hatékonyabb protokollokra való átállásra irányuló erőfeszítések, mint például az Ethereum átállása a Proof of Stake-re (PoS), valamint az olyan megközelítések, mint a sharding, megpróbálják kezelni ezeket a kihívásokat. 

IV) Energiafogyasztás és környezeti hatás

A blokklánc-hálózatok energiafogyasztása, különösen azoké, amelyek Proof of Work (PoW) protokollt használnak, óriási.  

A bányászati ​​tevékenységek környezeti hatása globális aggodalomra ad okot, ami kormányzati lépésekre késztet olyan országokban, mint Kína, és egyre nagyobb nyomás nehezedik az ágazatra a megújuló energiaforrások és az energiahatékonyabb berendezések használatára. 

V) Munkaerőhiány

A blokklánc gyors terjeszkedése meghaladta a hozzáértő munkaerő kínálatát, ami munkaerőhiányhoz vezetett. A nagy kereslet az induló vállalkozások és a bejáratott szervezetek körében heves rivalizálást eredményezett a tehetségekért, és a fizetési csomagok szárnyalnak, hogy vonzzák és megtartsák az iparág legokosabb agyait.  

A hozzáértő egyének szűkössége gátolja a projektfejlesztést és az innovációt ezen a területen. 

Következtetés 

A blokklánc-technológia területe gyorsan fejlődik, amelyet az jellemez, hogy számos iparágat megzavarhat, valamint a növekedéssel járó akadályok.  

A blokklánc-ipar döntő válaszút előtt áll, és a kihívások a biztonsági résektől és a központosítástól a skálázhatóságig, az energiafogyasztásig és a tapasztalt szakemberek szűkösségéig terjednek.  

Az ezekben a kérdésekben való eligazodás kritikus fontosságú a blokkláncban rejlő teljes potenciál felszabadításához, és egy fenntartható és találékony jövő felé vezetéséhez. 

A TTC-ről

At TT tanácsadók, az egyéni szellemi tulajdon (IP), technológiai intelligencia, üzleti kutatás és innovációs támogatás első számú szolgáltatója vagyunk. Megközelítésünk ötvözi az AI és a Large Language Model (LLM) eszközöket az emberi szakértelemmel, így páratlan megoldásokat kínál.

Csapatunk képzett IP-szakértőkből, műszaki tanácsadókból, korábbi USPTO-vizsgáztatókból, európai szabadalmi ügyvivőkből és még sok másból áll. A Fortune 500-as cégeket, innovátorokat, ügyvédi irodákat, egyetemeket és pénzintézeteket szolgáljuk ki.

Szolgáltatások:

Válassza a TT Consultants szolgáltatást a személyre szabott, csúcsminőségű megoldásokhoz, amelyek újradefiniálják a szellemi tulajdon kezelését.

Kapcsolatba lép velünk
Cikk megosztása

Kategóriák

TOP

Kérjen visszahívást!

Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot

  Popup

  FELSZABADÍTSA AZ ERŐT

  A Te Ötletek

  Növelje szabadalmi ismereteit
  Exkluzív betekintések várnak hírlevelünkre

   Kérjen visszahívást!

   Köszönjük érdeklődését a TT Consultants iránt. Kérjük, töltse ki az űrlapot, és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot